Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

Príjem zariadení Apple, Beats  a originál Apple príslušenstva vykonávame výhradne na pobočke SWISS Bratislava, Wolkrova 2 https://www.swissservice.sk/kontakt ,   kde zariadenie môžete priniesť osobne alebo poslať kuriérom. Po oprave zariadenia budete vyzvaný formou e-mailu, sms na prevzatie zariadenia alebo Vám bude zariadenie odoslané späť kuriérskou službou za predpokladu že zariadenie bolo doručené vo vhodnom obalovom materiále. Preprava kuriérom je na náklady klienta.

Všetky predchádzajúce neautorizované zásahy do zariadenia, opravy a výmeny súčiastok v neautorizovaných servisoch môžu mať za následok stratu záruky na zariadenie.

Uplatnenie záručnej reklamácie v autorizovanom servisnom stredisku SWISS:

a. na tovar zakúpený na území SK fyzická osoba/ občan 24 mesiacov od kúpy

b. na tovar zakúpený na území SK právnická osoba 12 mesiacov od kúpy

b. na tovar zakúpený v rámci EU fyzická osoba/ občan alebo právnická osoba 12 mesiacov od kúpy

c. na tovar zakúpený od SK Operátora fyzická osoba/ občan alebo právnická osoba 12 mesiacov od kúpy

( v prípade že operátor SK poskytuje 24 mesačnú záruku druhý rok záruky je potrebné uplatniť si priamo u operátora )

d. na tovar zakúpený mimo krajín EU fyzická osoba/ občan alebo právnická osoba 12 mesiacov od kúpy 

( v danom prípade nemusí byť garantovaný servis zariadenia z dôvodu odlišnej lokalizácie zariadenia )

Pri záručnej reklamácii je nevyhnutné:

a. doložiť k zariadeniu čitateľný doklad o kúpe

b. pre produkty iPhone, iPad, iPod, Watch vypnúť službu " Nájsť moje zariadenie " priamo v zariadení alebo cez https://support.apple.com/kb/PH2702?viewlocale=sk_SK&locale=cs_CZ

c. produkt musí spĺňať záručné podmienky výrobcu https://www.apple.com/legal/warranty/products/emea-vad-universal-warranty-slovakian.html

d. skontrolovať vek zariadenia a príslušnú dĺžku záruky môžete podľa sériového čísla zariadenia ( kde nájdem sériové číslo zariadenia https://support.apple.com/en-us/HT204308 ) na stránke https://checkcoverage.apple.com/sk/sk/;jsessionid=flshZlQKk51yW2Tv5JgJvT5YwWSVThtx2Zsff4dZj20JLfJSZ920!1020204905

 

Pozáručné opravy zariadení:

a. sú vykonávané opravou, výmenou súčiastky alebo výmenou SWAP modulu ( SWAP = výmena zariadenia za rovnaký model, pôvodné zariadenie ostáva majetkom výrobcu )

b. po diagnostike vady ste vždy dopredu informovaný o cene opravy formou cenovej ponuky zaslanej mailom na Vami uvedenú adresu

c. po schválení cenovej ponuky je vykonaná oprava zariadenia

d. v prípade neschválenia cenovej ponuky na opravu môže byť diagnostika vady a procesy s tým spojené spoplatnené vo výške 15 EUR bez DPH.- / 18 s DPH.-

 

Ostatné postupy definuje reklamačný poriadok SWISS spol. s r.o. https://www.swissservice.sk/images/swisshp-reklamacny-poriadok.pdf

Ceny niektorých opráv pre Apple zariadenia:

 

Ceny dielov použitých pri platených opravách iPhone                          
Typ dielu / zariadenie Batéria Kamera Vibračná jednotka Zadný kryt Reproduktor Home tlačítko Display výmena Swap Unit
  bez DPH s DPH 20% bez DPH s DPH 20% bez DPH s DPH 20% bez DPH s DPH 20% bez DPH s DPH 20% bez DPH s DPH 20% bez DPH s DPH 20% bez DPH s DPH 20%

iPhone 4

79,00 €

94,80 €

62,00 €

74,40 €

33,00 €

39,60 €

38,00 €

45,60 €

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

167,00 €

200,40 €

iPhone 4s

79,00 €

94,80 €

62,00 €

74,40 €

 - 

 - 

38,00 €

45,60 €

56,00 €

67,20 €

 - 

 - 

 - 

 - 

218,00 €

261,60 €

iPhone 5

79,00 €

94,80 €

 - 

 - 

33,00 €

39,60 €

 - 

 - 

56,00 €

67,20 €

31,00 €

37,20 €

131,00 €

157,20 €

302,00 €

362,40 €

iPhone 5s

79,00 €

94,80 €

62,00 €

74,40 €

33,00 €

39,60 €

 - 

 - 

56,00 €

67,20 €

 - 

 - 

131,00 €

157,20 €

302,00 €

362,40 €

iPhone 5c

79,00 €

94,80 €

62,00 €

74,40 €

33,00 €

39,60 €

 - 

 - 

56,00 €

67,20 €

31,00 €

37,20 €

131,00 €

157,20 €

302,00 €

362,40 €

iPhone 6

79,00 €

94,80 €

62,00 €

74,40 €

33,00 €

39,60 €

 - 

 - 

56,00 €

67,20 €

 - 

 - 

131,00 €

157,20 €

326,00 €

391,20 €

iPhone 6 Plus

79,00 €

94,80 €

62,00 €

74,40 €

33,00 €

39,60 €

 - 

 - 

56,00 €

67,20 €

 - 

 - 

143,00 €

171,60 €

356,00 €

427,20 €

iPhone 6s

79,00 €

94,80 €

62,00 €

74,40 €

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

131,00 €

157,20 €

326,00 €

391,20 €

iPhone 6s Plus

79,00 €

94,80 €

62,00 €

74,40 €

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

143,00 €

171,60 €

356,00 €

427,20 €

iPhone 7

79,00 €

94,80 €

62,00 €

74,40 €

 - 

 - 

 - 

 - 

56,00 €

67,20 €

 - 

 - 

131,00 €

157,20 €

356,00 €

427,20 €

iPhone 7 Plus

79,00 €

94,80 €

62,00 €

74,40 €

 - 

 - 

 - 

 - 

56,00 €

67,20 €

 - 

 - 

143,00 €

171,60 €

388,00 €

465,60 €

  

Platené výmeny Apple Watch    
Model Swap Unit
  Cena bez DPH Cena s DPH 20%
Apple Watch (Sport, Series 2 Nike, Series 1) 246,00 € 295,20 €
Apple Watch Series 2 (hliníkové) 266,00 € 319,20 €
Apple Watch (ocelové) 286,00 € 343,20 €

 

HP
89%
1,89 dňa
Lexmark
91%
2,01 dňa
Apple
93%
1,14 dňa

Povedz nám svoj názor